X

Logga in på mitt konto

Återställ lösenord

Vad är Martindale, Ljusäkthet och Pilling?

Martindale, Ljusäkthet och Pilling är alla begrepp som används inom tygindustrin och är viktiga faktorer att överväga när man väljer tyg för möbler och kläder.

1. Martindale: Martindale är ett mått på slitstyrkan hos ett tyg och mäts genom att gnugga tyget med en maskin som har en cirkulär rörelse. Resultatet mäts i antal cykler som tyget klarar av innan det börjar slitas eller nötas. Ju högre antal cykler, desto mer slitstarkt är tyget och desto längre håller det.

2. Ljusäkthet: Ljusäkthet mäter ett tygs motståndskraft mot blekning när det utsätts för solljus. Det mäts på en skala från 1 till 8, där 1 betyder att tyget bleks omedelbart och 8 betyder att det inte bleks alls. Ju högre ljusäkthet, desto mer beständigt är tyget mot blekning.

3. Pilling: Pilling är bildandet av små klumpar eller bollar på ytan av ett tyg, vilket kan uppstå när fibrerna gnuggas mot varandra. Det mäts på en skala från 1 till 5, där 1 betyder att det är hög risk för pilling och 5 betyder att det är låg risk. Ju högre pillingresistens, desto mindre benäget är tyget att bilda klumpar eller bollar på ytan.

Att ta hänsyn till Martindale, Ljusäkthet och Pilling kan hjälpa till att välja ett tyg som är hållbart, beständigt och lämpligt för den specifika användningen. För möbler och kläder som kommer att utsättas för daglig slitage, är det viktigt att välja ett tyg som har hög Martindale, hög ljusäkthet och hög pillingresistens för att säkerställa att det håller länge och ser bra ut över tid.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

×

Someone recently bought a